Nij Lunia
Stal Lunia
Schapen
Caravan stalling
Contact

 

 

  

 

Blauwe Texelaar

De naam Blauwe Texelaar geeft al precies aan waar we mee te maken hebben; namelijk een Texelaar met een blauwe vacht. Het gebruik van de aanduiding 'blauw' komt voort uit het feit, dat als men de vacht van het betreffende dier openvouwt, een staalblauwe kleur in de wol zichtbaar wordt.

De Blauwe Texelaar heeft een blauwe vachtkleur die varieert van vrij donker tot licht. Daarnaast is het ras bijzonder herkenbaar aan een witte aftekening op de kop, het zogenaamde halster. Ook op de bovenbenen, onder de staart en aan de oorrand komen witte aftekeningen voor.

De Blauwe Texelaar is een ruim en solide schaap, goed ontwikkeld en met voldoende lengte. Vooral de rug en achterhand bezit een prima bespiering. Het beenwerk moet correct zijn. De Blauwe Texelaar combineert uitstekende moedereigenschappen met een hoge vruchtbaarheid. Problemen bij het aflammeren komen zelden voor. De lammeren zijn snel slachtrijp en geven een prima vlees-vet verhouding.

Interesse in deze geweldige schapen?

Neem contact op met Herman Sijbrandij, tel. 058-2541730 

 

Lunia State . Bitgumerdyk 87D . Marsum  | titiasijbrandij@hotmail.com